Strefa rekreacji w miejscowości Strzepowo

Strefa rekreacji w miejscowości Strzepowo zyskała nowy, metalowy, zestaw zabawowy oraz dwie tablice edukacyjne . Nowe kolorowe urządzenie ucieszy szczególnie najmłodszych. Jest ono wyposażone w dwie zjeżdżalnie i rurę strażacką, wejść na wieże można po drabince, ściance wspinaczkowej oraz linarium.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w wysokości 21,5 tys. zł.

Cel operacji: utworzenie strefy rekreacji w Strzepowie przeznaczonej na użytek publiczny służącej aktywności społecznej i upowszechnianiu tradycji rybackich.

opublikowano 28 grudnia 2023