To już 75 lat- jubileusz OSP Dobrzyca

75 lat OSP Dobrzyca 2023

75 lat OSP Dobrzyca 2023

Śmiało można powiedzieć, że 75 lat to piękny wiek, odznaczający się dojrzałością i stabilizacją ale też chęcią rozwoju. Określenia te jak najbardziej pasują do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy, która w minioną sobotę świętowała hucznie 75. rocznicę powstania.

Jak na dojrzałą jubilatkę przystało, zaprezentowała się z klasą i w pełni swych walorów. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w kościele p.w. Trójcy Świętej w Dobrzycy, podczas której pięknie zaprezentowały się poczty honorowe pozostałych jednostek OSP z naszej gminy oraz zaproszonych gości. W kazaniu padły zaś bardzo mądre słowa, wskazujące na to, że strażacy działający w OSP często stawiają służbę nad życie rodzinne i służą pomocą bez względu na porę dnia i nocy, nie licząc się z materialną stroną swej misji.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz do remizy strażackiej OSP Dobrzyca, gdzie czekali już licznie zgromadzeni goście, mieszkańcy Dobrzycy, radni Rady Gminy Będzino i przyjaciele jednostki. Przebieg uroczystości, którą prowadził wiceprezes i naczelnik OSP Dobrzyca, Sławomir Bryliński obejmował m.in. złożenie przysięgi przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, poświęcenie nowego samochodu, uhonorowanie sztandaru OSP Dobrzyca odznaką “Zasłużony dla Gminy Będzino” (odznakę tą w tym roku, decyzją Rady Gminy Będzino otrzymały wszystkie trzy jednostki OSP w naszej gminie). Odznaczenie wręczyli Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Krawiec oraz wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, która powiedziała: -Ten jubileusz to wyjątkowe święto OSP w Dobrzycy. Ta uroczystość się wam należy, dziękujemy za pomoc, za to że jesteście, gdy zajdzie potrzeba. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że Gmina Będzino służyć będzie Wam wsparciem.

Były przemówienia i odczytywanie listów okolicznościowych, wręczanie pamiątkowych ryngrafów. Wśród obecnych gości byli min. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, Wicewojewoda Mateusz Wagemann, Starosta Powiatu Koszalińskiego Marian Hermanowicz, starszy brygadier Robert Tarczyński, zastępca zachodniopomorskiego komendanta PSP, starszy brygadier Jacek Szpuntowicz, Komendant Miejski PSP w Koszalinie, Prezes OP ZOSP RP druh Roman Budynek.  Przyznano także złote, srebrne i brązowe medale “Za zasługi dla pożarnictwa”.

Nie zabrakło chwil wzruszenia, gdy druh Michał Szczur przypomniał zebranym historię OSP Dobrzyca, opowiadając także o realizowanych projektach, współpracy z władzami samorządowymi naszej gminy i wysiłku, jaki towarzyszy pracy strażaka- ochotnika, czego przykładem było nabycie i konserwacja 25 metrowego wysięgnika. Jako ostatni zabrał głos Waldemar Szczur, prezes OSP w Dobrzycy, dziękując druhom i druhnom za ich zaangażowanie i pomoc.Podkreślił też ważną rolę, jaką pełni OSP Dobrzyca w życiu lokalnej społeczności. Po części oficjalnej miał miejsce okazjonalny poczęstunek, nie zabrakło także tortu.

Historia OSP w Dobrzycy rozpoczęła się w 1948 roku i trwa do dziś. Tylko w ubiegłym roku jednostka wyjeżdżała do prawie 200 zdarzeń, w tym roku była to liczba już 120 wezwań m.in. do pożarów, wypadków komunikacyjnych czy lokalnych podtopień.

opublikowano 5 września 2023