Trwają konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do wyrażenia opinii na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022. Z treścią projektu Programu można zapoznać się pod linkiem: http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1085.

Uwagi i opinie można składać w okresie  8-22.08.2017 r. w drodze pisemnej do sekretariatu Urzędu lub mailowo na adres ug@bedzino.pl za pośrednictwem formularza zgłaszania opinii dostępnego do pobrania w pok. 1 lub w podanym powyżej linku.

Pytania dotyczące projektu Programu należy kierować do osób odpowiedzialnych za jego przygotowanie na poniższe dane kontaktowe:

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Będzino do roku 2022 powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości niemal 90 % wartości zadania. Niewydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację projektu Programu.

 

opublikowano 7 sierpnia 2017