Udane spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającym na terenie naszej gminy

W dniu 24 października w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie miało miejsce spotkanie warsztatowe z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Będzino. Spotkanie to prowadziła Pani Agata Szewczyk z Sianowa, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Sianowskiej i pracownik tamtejszego urzędu miasta, zaś realizowane było ono w ramach inicjatywy “Dialog obywatelski i partycypacja w powiecie koszalińskim”.

Rozmawiano o potrzebach organizacji pozarządowych, o konsultacjach i wieloletnich ramach planowania współpracy instytucjonalnej. Czas upłynął również na rozmowach o możliwościach pozyskania funduszy zewnętrznych i pomocy finansowej oraz merytorycznej (mentoring) ze strony samorządu. Zebrani- przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, sołtysi, prezentowali  pokrótce specyfikę reprezentowanych podmiotów i opisywali ich działalność.

Bardzo mile zaskoczyła nas frekwencja! Nie sądziliśmy, że spotkanie przyciągnie tak wielu społeczników, reprezentujących koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, stowarzyszenia zajmujące się rozwojem gminy i pomocą społeczną. – Gmina Będzino naprawdę ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi. Działają one prężnie, same starają się pozyskiwać środki finansowe.- opowiadała obecna na spotkaniu wójt Sylwia Halama- Warto wspomnieć o  projekcie który prowadzi i realizuje Stowarzyszenie “Lepsze Jutro” dzięki któremu powstały w naszej gminie nowe mieszkania, o powołaniu Społecznej Akademii Najmu. To nowatorskie rozwiązania w skali naszego regionu. Natomiast dzięki aktywności Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Będzino możemy zacieśniać współpracę z naszymi francuskimi partnerami z Saint-Yrieix. Oczywiście, wymieniłam tylko parę przykładów, lecz wiemy że jest ich znacznie więcej. Za każdą aktywność społeczną dziękuję.

Rozwój lokalny to także działalność społeczna i aktywizowanie środowisk. Nieodzowne są w tym działaniu prężnie działające  NGO’sy (skrót od “non governmental organisations”- organizacje pozarządowe) przyczyniające się do zaangażowania mieszkańców i troski o wspólne dobro.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne spotkanie już 7 listopada o godzinie 16.00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie!