Uwaga konkurs!

Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie ogłasza konkurs
 na najładniejszą „bombkę choinkową” i najładniejszy
„wianek na drzwi”.

Konkurs ma na celu propagowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, wyszukiwanie talentów artystycznych mieszkańców naszej gminy oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczestników.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Konkurs polega na wykonaniu bądź na ozdobieniu bombki choinkowej lub wykonania „wianka na drzwi”. Technika wykonania jest dowolna. Komisja konkursowa przy ocenie weźmie pod uwagę  walory estetyczne min. kompozycję, dodatki, oryginalność pomysłu, dobór wykorzystanych materiałów plastycznych oraz samodzielność wykonanej pracy. Średnica bombki nie powinna przekraczać 10 cm  a wianka 25 cm.
 3. Prace powinny być wykonane indywidualnie.
 4. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 5. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
  – szkoły podstawowe kl. I-III,
  – szkoły podstawowe kl. IV-VIII,
  – szkoły średnie i dorośli.
 6. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, adres zamieszkania, nr telefonu.
 7. Podział nagród: komisja wyłoni 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 8. Prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Będzinie do dnia 16 grudnia br. Komisyjne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 18 grudnia .
 9. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie oraz za pomocą strony internetowej GOK lub telefonicznie. Ze względu na stan epidemiczny, o terminie i sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji dostarczonych prac.
 11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zrzeknięciem się do niej praw i zezwoleniem na swobodne jej dysponowanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie. Z chwilą złożenia wykonanej pracy w GOK, staje się ona własnością Organizatora.
 12. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Będzino Mariusz Jaroniewski.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia i nazwiska. Sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości przyznanych nagród z powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

opublikowano 4 grudnia 2020