Uwaga Mieszkańcy Dobrzycy, Dobrzycy Kolonia, Smolnego, Strachomina i Strzepowa!

W związku ze stwierdzeniem nieprzydatności wody do spożycia z ujęcia w m. Dobrzyca, Gminny Zakład Komunalny w Będzinie informuje, że ujęcie wody zostało zamknięte a woda do sieci jest podawana z ujęcia zastępczego w m.
Wierzchomino.

Informujemy ponadto, że przystąpiliśmy do działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do parametrów pozwalających na jej spożycie.

opublikowano 21 września 2023