Uwaga rolnicy- odbiór porotokołów

Uwaga rolnicy! Zwracamy się z prośbą o odbiór protokołów z szacowania strat wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi- deszcz nawalny zatwierdzonych przez wojewodę w pokoju nr 6, parter w godzinach urzędowania.

opublikowano 19 stycznia 2024