Przypominamy, że do 30 listopada 2022 r. można składać wnioski o dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła – zakup peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego oraz wnioski dla podmiotów wrażliwych.
Wnioski złożone po 30 listopada 2022 roku nie będą rozpatrywane.