W Będzinie odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych i starszych

Grudzień to czas spotkań przedświątecznych, organizowania wigilii z mieszkańcami naszej Gminy. Boże Narodzenie nadchodzi już wielkimi krokami i zapewne wszyscy dają się już porwać atmosferze ciepła, kolęd, życzeń i dzielenia opłatkiem.

Z pewnością niezwykłą oprawę miało spotkanie wigilijne, które odbyło się dnia 12 grudnia b.r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. Był to wyjątkowy czas, pełen ciepła i wzruszeń oraz okazja do spożywania pysznych potraw, wysłuchania kolęd, ale także dzielenia się miłością i tradycją. Nie zabrakło także poezji- Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama życzyła obecnym miłości i spokoju w nadchodzące Święta Bożego narodzenia. Odczytała także wiersz Lucyny Krzemienieckiej „Wieczór wigilijny”, zaś kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Adam Czycz i dyrektor GOK w Będzinie, Natalia Jastrzębska, również odczytali okolicznościowe utwory poetyckie. Na spotkaniu obecni byli radni Rady Gminy Będzino i sołtysi.

W atmosferę kolęd wprowadziły gości zespoły “Swaty” oraz “Zalesie”, piękny występ solowy wykonała również Antonina Baczyńska, uczennica SP im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Łeknie. Gdy sala wypełniła się już mieszkańcami Będzina, Dobiesławca, Łekna, Mścic i pozostałych, okolicznych miejscowości, ksiądz Piotr Kuczewski z Parafii p.w. św. Ignacego Loyoli pobłogosławił opłatki oraz zgromadzonych.

Takie wydarzenia są świetną okazją do budowania atmosfery wspólnoty, rodzinnego ciepła i radości. Nie zabrakło dzielenia się opłatkiem i składania życzeń. W organizację wydarzenia zaangażowało się wiele osób dobrego serca, którzy swoją wolontariacką pracą zarówno w zakresie przygotowania posiłków, sali, jak i oprawy całego spotkania spowodowały że wszyscy mogliśmy poczuć się jak przy rodzinnym stole.

Korzystając z okazji, dziękujemy osobom oraz instytucjom zaangażowanym w zorganizowanie tego niezapomnianego wieczoru wigilijnego. Podziękowania płyną więc do Koła Gospodyń Wiejskich INO Będzino oraz do Pań: Wandy i Agnieszki Kwiatkowskiej, Jadwigi Bajek, Joanny Błaszak, Ewy Pachówki. Podziękowania kierujemy do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, pracowników i uczestników Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+, Środowiskowego Domu Samopomocy i pracowników mieszkania chronionego w Będzinie.

Ta uroczystość nie byłaby również możliwa, gdyby nie sponsorzy, którym także chcielibyśmy podziękować: GOS Mrożonki Strzeżenice, Piekarnia Bajgiel Będzino, Państwo Czopko z Mścic, Seafood z Będzina, Firma Paweł Naszydłowski ze Strzeżenic, Pan Tomasz Wojciechowski sołtys Będzina.

opublikowano 14 grudnia 2023