Wręczenie pamiątkowej odznaki „Kolumbowie rocznik 20” Panu ppor. w st. spocz. Wacławowi Kniahnickiemu ps. „Żytomierz”

W dniu 30.01.2023r. Prezes Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych mjr w st. spocz. Grzegorz Torbiński,  Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK ppłk w st. spocz.  Wojciech Grobelski, Prezes Koszalińskiego Oddziału Narodowych Sił Zbrojnych  p. Łukasz Suchanowski oraz przedstawiciel  Gminy Będzino p. Dorota Kokłowska odwiedzili ppor. w st. spocz. Wacława Kniahnickiego ps. „Żytomierz”. Celem wizyty było wręczenie pamiątkowej odznaki „Kolumbowie rocznik 20”.  Jest to pamiątkowa odznaka nadawana byłym żołnierzom Armii Krajowej oraz członkom „Szarych Szeregów” za udział w walce o niepodległą Rzeczpospolitą w latach 1939–1945.