Wstępny nabór wniosków na usuwanie azbestu

Szanowni Mieszkańcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą do osób, które posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w “Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” do składania wstępnych deklaracji do przystąpienia do programu.

W planach na 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest uruchomienie naboru wniosków na zasadach tj. w latach ubiegłych.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące:

  • demontażu wyrobów zawierających azbest,
  • zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych,
  • transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji leżą po stronie właściciela nieruchomości.

UWAGA!

Program realizowany będzie po ogłoszeniu naboru wniosku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Będzino o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez operatora programu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Będzino nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, bądź nabór nie zostanie ogłoszony zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie – pokój nr 6 lub pod numerem tel. 943162533