Wykaz nieruchomości nr 1/8/2021 przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Wykaz nieruchomości na 1.08.2021 przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Uzupełnienie wykazu