Wywiad z jednostkami OSP

W ubiegłym tygodniu strażacy obchodzili swoje święto – Dzień Strażaka. Z tej okazji, przygotowaliśmy wywiad z przedstawicielami jednostek w naszej gminie. Strażacy opowiadają o aktualnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa oraz o tym jak sobie z tym radzą i jak wpływa to na ich pracę. Zachęcamy do przeczytania wywiadu.

Na terenie naszej gminy aktualnie funkcjonują trzy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej : w Będzinie, Dobrzycy oraz we Mścicach.

Głównym zadaniem statutowym OSP w Będzinie jest prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych. Jednostka realizuje również szkolenia z młodzieżą i dziećmi, uczestniczy aktywnie w życiu społeczności lokalnej, poprzez współorganizowanie festynów i pokazów ratowniczych dla mieszkańców. OSP zrzesza 30 czynnych członków, z czego ok. 20 posiada uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych. Działa również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, składająca się z 15 członków. OSP w Będzinie, corocznie uczestniczy w ok. 90 zdarzeniach. Jednostka posiada 3 samochody ratowniczo-gaśnicze. Wyposażeni są w sprzęt do gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego, wysokościowego, wodnego, chemicznego, poszukiwawczo-ratowniczego oraz medycznego. W swoim zespole posiadają 8 wyszkolonych ratowników. Biorą udział w różnych zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie zdobywają 1 i 2 miejsca. Reprezentują Gminę Będzino w zawodach siatkarskich, gdzie również zajmują miejsca w pierwszej trójce. Obecnie, stoją przed realizacją drugiego etapu rozbudowy i modernizacji swojej remizy – części socjalnej. Liczą, że uda im się spełnić ich marzenia i posiadać remizę w której będą mogli się spotykać, szkolić, ćwiczyć oraz służyć dalej społeczności lokalnej.

Jednostka OSP w Dobrzycy liczy 26 druhów oraz 3 druhny. 23 ochotników czynnie bierze udział w akcjach, 10 osób posiada kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 8 osób ma ukończony kurs dowódcy a 5 ochotników posiada prawo jazdy kategorii C. Poza tym, 5 osób jest funkcjonariuszami PSP, a jeden druh pracuje w pogotowiu ratunkowym. Jednostka bierze czynny udział w życiu kulturalnym i oświatowym miejscowości oraz gminy Będzino, poprzez udział w uroczystościach organizowanych wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich, Parafią w Dobrzycy, okolicznymi świetlicami wiejskimi i szkołami, z sołtysami i radą sołecką, mieszkańcami, piekarnią, okolicznymi jednostkami OSP. Jednostka pomaga w organizacji dnia dziecka, biegu wolności, uroczystościach kościelnych, festynów, dożynek. Prowadzą pokazy sprzętu i akcji ratowniczych. Podtrzymując tradycję jednostki biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych w których od wielu lat zajmują miejsca na najwyższym szczeblu. Obecnie jednostkę reprezentują dwie drużyny druhen oraz druhów. Obie drużyny posiadają tytuł mistrza powiatu, zdobyty w 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie bezpieczeństwa i uświadamianie ludności o niebezpieczeństwach wynikających z rozwoju cywilizacyjnego człowieka. Prowadzą pokazy ratownictwa medycznego i zasad resuscytacji przy różnego typu imprezach.  Druhowie z OSP W Dobrzycy zapoczątkowali akcję oddawania krwi „krwisty challenge”, który opanował całą Polskę i pomógł przy uratowaniu życia niejednej osoby.  Obecnie jednostka jest w trakcie realizacji projektu RPO-WZ, którego celem jest zakup fabrycznie nowego pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy. Planowany odbiór pojazdu i wprowadzenie do podziału bojowego to sierpień 2020r.

Jednostka OSP Mścice powstała w 1948 r jako jednostka przyzakładowa. W latach 80-tych została przekształcona w stowarzyszenie OSP Mścice.  Od chwili powstania czynnie brała udział w życiu społeczeństwa Mścic. Członkowie jednostki wielokrotnie zdobywali wysokie miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych. Usytuowanie jednostki na trasie Koszalin- Mielno- Kołobrzeg oraz bezpośredni dostęp do węzła drogowego S6 w Dobrem wymaga od członków OSP ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Szkolenia i ćwiczenia są nieodłącznym składnikiem spotkań. Bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Koszalin sprawia, że jednostka często jest wsparciem dla strażaków z JRG Koszalin. Dzięki zaangażowaniu zarządu stowarzyszenia, OSP w Mścicach w 2010 r. pozyskała nowy ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy marki Mercedes. Ku niezmiernemu zaskoczeniu, w roku 2011 dzięki inicjatywie ówczesnych władz i Rady Gminy Będzino, pozyskano z projektu RPO kolejny ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy Man. OSP Mścice tak jak pozostałe jednostki w naszej gminie, prowadzi szereg działań w zakresie gaszenia pożarów  i przeciwdziałania skutkom miejscowych zagrożeń, takich jak wypadki itp. Na dzień dzisiejszy jednostka posiada 54 członków, w tym 36 członków jest uprawnionych do działań.

Jak aktualnie funkcjonują OSP w związku z obecną sytuacją epidemii?

OSP Będzino: Tak jak dotychczas. Strażacy ochotnicy są w ciągłej gotowości aby zebrać się na dźwięk syreny i wyjechać do zdarzenia. Nie możemy jednak spotykać się w ramach ćwiczeń i szkoleń. Nasz pobyt w remizie ograniczamy do minimum, z zachowaniem ostrożności.  Jest to trochę uciążliwe, ale musimy przestrzegać zasady że dobry ratownik to zdrowy ratownik.

OSP Dobrzyca: Jesteśmy gotowi do wyjazdu 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Naszym priorytetem jest pomoc mieszkańcom w przypadku zagrożenia dla zdrowia, życia oraz mienia.

OSP Mścice: Wydawałoby się, że jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych nie powinny odczuć różnicy w swoim działaniu, jednak i nas sytuacja epidemiczna dotknęła w takim samym stopniu jak pozostałą część społeczeństwa. Nasi członkowie wywodzą się z ogółu mieszkańców, pracują w wielu miejscach, spotykają na swej drodze wiele osób. Powoduje to realne zagrożenie dla nich samych, ale też w sytuacji alarmu, dla pozostałych członków OSP.

Co zmieniło się w Waszej pracy, odkąd wybuchła epidemia?

OSP Będzino: Ze względu na to, że jesteśmy narażeni na kontakt z ludźmi, to musimy zwracać dużo większą uwagę na to z kim i gdzie przebywamy, podczas akcji jak i w życiu prywatnym. Podczas działań ratowniczych z osobami poszkodowanymi, musimy każdą osobę traktować jako potencjalnie zarażoną. W związku z tym musimy stosować zabezpieczenia, maski ochronne typu FFP3, przyłbice, specjalne kombinezony. Zwracamy większą uwagę na dezynfekcję sprzętu i samych ratowników, która trwa czasami dłużej niż akcja ratownicza.

OSP Dobrzyca: Wszystkie działania prowadzimy z zachowaniem szczególnej ostrożności i z zabezpieczeniami. Są to : kombinezon ochronny kategorii III (typ 3B lub 4B), gogle lub okulary ochronne, maseczki filtrujące typu FFP2 lub FFP3, rękawice nitrylowe, a w szczególnych przypadkach maski pełnotwarzowe z filtropochłaniaczem.

OSP Mścice: Objęły nas praktycznie wszelkie restrykcje nałożone przez państwo. Należało wprowadzić reżim sanitarny, zapewnić środki i narzędzia do dezynfekcji ludzi i sprzętu. Realizowaliśmy to z pomocą Urzędu Gminy, ale i wielu z nas starało się własnymi siłami organizować i załatwiać te środki. Wpłynęło to również na stopień zabezpieczenia ratowników, każde zdarzenie traktujemy jako potencjalnie zakaźne. Zmusiło to nas do większej ostrożności, w kontakcie z poszkodowanymi.

Jak obostrzenia wpływają na Waszą pracę?

OSP Będzino: Obostrzenia które wprowadzone zostały dla nas – strażaków, najbardziej uciążliwe są ze względu na brak możliwości swobodnego spotkania się w remizie w celach szkoleniowych, czy po prostu wypicia przysłowiowej kawy w gronie strażaków. Po raz pierwszy, od kilkudziesięciu lat działalności OSP w Będzinie, nie mogliśmy zorganizować tradycyjnej mszy w remizie dla strażaków, ich rodzin oraz mieszkańców Będzina.

OSP Dobrzyca: Druhowie nie pracują, strażacy zawodowi i ochotnicy na co dzień pełnią służbę. Obostrzenia spowodowały że druhny i druhowie spotykają się tylko w przypadku wyjazdu do zdarzeń. Nie są prowadzone szkolenia. W tym roku obchody naszego święta są obchodzone skromnie, z mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Ponadto, ważne informacje przekazywane są poprzez organizowane wideokonferencje przez PSP.

OSP Mścice: Obowiązują nas przepisy o zakazie zgromadzeń, tak jak i inne obostrzenia wprowadzone przez rząd. Oczywiście niezbędne prace przy sprzęcie, jego utrzymanie i konserwacje prowadzimy na bieżąco, lecz prace gospodarcze, ćwiczenia oraz spotkania we wspólnym gronie musimy odłożyć na inny, spokojniejszy czas, kiedy sytuacja epidemiczna będzie już pod pełną kontrolą.

Czy chcielibyście skierować jakiś apel do mieszkańców?

OSP Będzino: Jeśli ktoś ma objawy choroby wywołanej przez SARS-CoV-2, jest na kwarantannie, bądź miał kontakt z osobą która wróciła z zagranicy, proszę o przekazanie takiej informacji osobie która przyjmuje zgłoszenie. Jest to bardzo ważne, ponieważ strażacy mogą zabezpieczyć się odpowiednio i udzielić pomocy nie narażając się na zachorowanie i ewentualne osłabienie potencjału ratowniczego. Jeśli nie musimy wychodzić, zostańmy w domu.

OSP Dobrzyca: To bardziej prośba niż apel, ale jeśli ktoś z mieszkańców miał kontakt z osobą zakażoną bądź sam jest zakażony, to prosimy o poinformowanie o tym fakcie w przypadku potrzeby pomocy od straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy policji. Jest to bardzo ważne, ponieważ służby posiadając taką informację, mogą się w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed przyjazdem na miejsce zdarzenia.

OSP Mścice: Przede wszystkim aby zachować spokój. Działajmy racjonalnie, nie wzbudzajmy i nie szerzmy paniki powielając nieprawdziwe lub niesprawdzone informacje. Wzmożone działania higieniczne, ograniczenie kontaktów, zachowanie odstępów od innych osób już jest wspaniałym środkiem do walki z wirusem, pozbawia go „nośników”, dzięki którym przenosi się na innych.

Wywiadu udzielili :

OSP Mścice: Michał Augustyniak

OSP Będzino: Bartłomiej Góral

OSP Dobrzyca: Sławomir Bryliński

 

opublikowano 12 maja 2020