Wznowienie pracy ŚDS

Stowarzyszenie Lepsze Jutro informuje, że w związku z decyzją wojewody zachodniopomorskiego z dnia 15.02.2021 r. wznawia działalność środowiskowego domu samopomocy w trybie natychmiastowym. Zajęcia prowadzone będą z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wg rekomendacji określonych  przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

opublikowano 22 lutego 2021