Zaproszenie do udziału w projekcie „Fabryka Kompetencji Kluczowych”