Zaproszenie na prelekcję

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie oraz Urząd Gminy w Będzinie zapraszają na prelekcję, która odbędzie się 19.02.2019 r. o godz. 10:00 w Domu Kultury w Będzinie:

  1. Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu oraz zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej.
  2. Zasady integrowanej ochrony roślin.

 

Szczegółowe informacje:

Doradca rolniczy

Emilia Romańska

782 615 596