Zawiadomienie o wyborze sołtysa i uzupełnieniu składu rady sołeckiej w miejscowości Tymień