Urząd Gminy Będzino informuje, że do urzędu wpłynęło zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 19.06.2022r. godz. 15.00-17.00 w miejscowości Mścice, którego celem jest sprzeciw przeciwko włączeniu Mścic do Koszalina. Przewodniczącym zgromadzenia jest Pani Aniela Antkiewicz. Miejsce zgromadzenia zaplanowano na terenie przed Domem Ludowym w Mścicach ul. Południowa 11 oraz manifestację ruchomą wzdłuż drogi krajowej nr 11, drogi powiatowej do Mielna i w kierunku węzła S6.