Zorganizowana została akcja sprzątania terenu sołectwa Kiszkowo,której inicjatorami byli Sołtys, oraz Rada Sołecka. Otrzymaliśmy od gminy worki na śmieci i rękawiczki, a wójt zapewnił dodatkowo kiełbaski oraz napoje. W akcji brało łącznie udział 15 osób dorosłych, oraz 19 dzieci. Teren wysprzątaliśmy w przeciągu 3 godzin.

Po zakończeniu prac zostało zorganizowane ognisko. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział. Łącznie zebrano ponad 70 worków śmieci!
Monika Luty, sołtys