Zebranie OSP Będzino i odznaczenie sztandaru

Zebranie sprawozdawcze OSP Będzino

W minioną sobotę w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Będzino. Była to również okazja do tego, aby odznaczyć jednostkę odznaczeniem “Zasłużony dla Gminy Będzino”.

W spotkaniu, oprócz licznie zebranych druhów- strażaków (w tym także młodych adeptów z MDM) należących do będzińskiej OSP, wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Będzino Sylwia Halama, Przewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Nożykowski, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Będzino Andrzej Jóźwiak, Radna Powiatu Koszalińskiego Elżbieta Góral, Radni Rady Gminy Będzino: Tomasz Baczyński i Piotr Kołpacki, sołtys sołectwa Będzino Tomasz Wojciechowski, pracownik Urzędu Gminy Paulina Kelm. Na zebraniu obecny był również p.o. Komendanta Miejskiego PSP brygadier Zygmunt Adamczyk.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym wejściem pocztu sztandarowego, po czym zebranych przywitał Prezes OSP Będzino, Aleksander Woźnicki. W toku obrad, Naczelnik OSP Będzino Bartłomiej Góral zreferował działania jednostki w ostatnim czasie, nawiązując do roku 2023 i chwili obecnej. Wspomniano m.in, o wykorzystaniu funduszy zewnętrznych, pozyskaniu nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego dzięki wsparciu Gminy, wykorzystaniu funduszy sołeckich sołectw Będzino i Skrzeszewo , rozliczeniu dotacji celowych przekazanych przez Gminę oraz o dalszych planach rozwoju. Jednak najważniejszym momentem było przypięcie odznaczenia do sztandaru OSP Będzino, czego dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Andrzej Nożykowski. Przekazał też na ręce Prezesa Woźnickiego pamiątkowy emblemat nawiązujący do odznaczenia, które- przypomnijmy- zostało nadane wszystkim trzem OSP w naszej Gminie uchwałą Rady Gminy Będzino z dn. 25 maja 2023r.

Nie zabrakło przemówień okolicznościowych, podkreślania tego, jak ważna dla mieszkańców jest rola, jaką pełni OSP Będzino nie tylko w kontekście ochrony przeciwpożarowej, ale w edukacji i zaangażowaniu w działalność społeczną czy wydarzenia gminne.- Dziękuję za Waszą służbę, poświęcenie i zaangażowanie. OSP Będzino od 1947 roku dba o mienie i życie mieszkańców, gdy dochodzi do pożarów lub klęsk żywiołowych. Staramy się jako Gmina wspierać jednostkę w każdy możliwy sposób, gdyż wiem że potrzeb nie brakuje.- powiedziała Wójt Halama, wręczając Prezesowi Aleksandrowi Woźnickiemu okolicznościowe życzenia.

Gratulujemy OSP Będzino odznaczenia oraz sprawnie przeprowadzonej uroczystości.

Przy okazji warto nadmienić to, że podczas ostatniej sesji rady Gminy Będzino, radni przyjęli uchwałę zmieniającą stawki dla OSP. Za każą rozpoczętą godzinę udziału w akcji ratunkowej strażakowi przysługiwać będzie ekwiwalent wynoszący 40 zł., za każdą godzinę szkolenia, ćwiczeń, w których weźmie udział (organizowanych przez gminę lub odpowiednie służby)- 20 zł. , dla kandydata na strażaka- ratownika biorącego udział w takim szkoleniu ekwiwalent wyniesie 15 zł. za godzinę.

opublikowano 27 marca 2024