Złote Gody-procedura przyznania medalu

Serdecznie zachęcamy wszystkie pary małżeńskie, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Będzino, które w 2024 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów – 50 lecie pożycia małżeńskiego do składania wniosków o przyznanie powyższych odznaczeń.

Wniosek prosimy składać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie, Będzino 19, pokój nr 8. Zgłoszenia Jubilatów prosimy dokonać osobiście lub w przypadku niemożności przybycia przez osoby bliskie.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, co niewątpliwie dodaje wyjątkowości tegoż odznaczenia. Wniosek do Prezydenta RP składany jest przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który wcześniej uzyskuje do tego niezbędne dane z urzędu stanu cywilnego.

Procedura przyznania medali przez Prezydenta RP może potrwać kilka miesięcy i jej czas trwania jest niezależny od Kierownika USC.
Wszelkich informacji udziela: Kierownik USC Dorota Kokłowska pod numerem telefonu: 94-3162538.