Złote Gody Państwa Danuty i Stefana Kowalskich

W  Urzędzie Stanu Cywilnego w Będzinie Państwo Danuta i Stefan Kowalscy z Popowa obchodzili  Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Na uroczystość licznie przybyła rodzina, Wójt Gminy Będzino Pan Henryk Broda udekorował  Jubilatów  Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Pan Andrzej Nożykowski Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie przekazał list gratulacyjny oraz upominki.

Pan Stefan od urodzenia  mieszka w Popowie. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych w  Będzinie  na stanowisku kierowcy oraz pomagał w gospodarstwie rolnym swoich rodziców.

Pani Danuta również od urodzenia  jest mieszkanką Gminy Będzino. Urodziła się w Słowienkowie, uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie. Państwo Kowalscy poznali się na zabawie wiejskiej w Będzinie, związek małżeński zawarli w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobrzycy dnia 18.03. 1967 roku. Po ślubie zamieszkali w Popowie w rodzinnym domu Pana Stefana. W roku 1979 przejęli od rodziców Pana Stefana  gospodarstwo rolne, które prowadzili do czasu przejścia na emeryturę przekazując najmłodszej córce Marlenie.   Pani Danuta działała w Kole Gospodyń Wiejskich w Popowie, a obecnie śpiewa w  zespole „Popowianie”. Państwo Kowalscy mają 3 córki, 5 wnuków, 1 wnuczkę oraz 2 prawnuków.

Miłość, szacunek, poświęcenie, liczne kompromisy. Chwile dobre i złe. Wspólny dom, rodzina, dzieci, wnuki i prawnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, dlatego też prosimy raz jeszcze przyjąć od przedstawicieli władz samorządowych Gminy Będzino, najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób,  by przeżyte lata niosły ze sobą tylko dobre wspomnienia, a nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze.

Kierownik USC Dorota Kokłowska

[av_gallery ids=’14851,14852,14853,14854′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-k6b0bj’]

opublikowano 6 lipca 2017