UWAGA MIESZKAŃCY

Została zmieniona data wywozu odpadów wielkogabarytowych (GABARYTÓW)
z 11 czerwca na 25 czerwca 2022r.