Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy,

od dnia 1 lipca br. zmianie ulegną stawki, oraz metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka za gromadzenie odpadów będzie wynosić:

17 zł gdy odpady są gromadzone w sposób selektywny;

26 zł gdy odpady są gromadzone w sposób nieselektywny.

Opłata będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy w Będzinie w terminie od 1 lipca do 15 lipca.

Nową deklarację będzie można pobrać ze strony https://bedzino.pl/, a także u sołtysów                           i w urzędzie gminy.

opublikowano 6 czerwca 2019