Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach 25-26.06.2020r, w godz. od 8:00 do 14:00 będzie wydawana żywność . Żywność będzie wydawana w pomieszczeniu piwnicznym w budynku GOPS na podstawie skierowania od pracownika GOPS.

Pomoc jest realizowana w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017.

opublikowano 24 czerwca 2020