CYFROWA GMINA


Informujemy, że Gmina Będzino podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach Grantu PPGR – wsparcie dzieci i wnuków

byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. W ramach otrzymanych środków zostanie kupiony sprzęt komputerowy, każdy do kwoty 2 500,00 zł.

Aktualnie przygotowujemy przetarg na zakup komputerów, które następnie zostaną przekazane Państwu, zgodnie z zaakceptowanymi wnioskami.

Po wyłonieniu w drodze przetargu dostawcy sprzętu, będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu zawarcia umowy przekazania sprzętu na własność.

Numery telefonów do kontaktu: 94 316 25 30 , 94 31 62 541

 

opublikowano 11 kwietnia 2022