Ekologiczna zabawa dla dzieci

W dniu 28 grudnia 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Mścicach wraz z Sołtysem i Radą Sołecką w Mścicach zorganizowali “Ekologiczną zabawę dla dzieci”.

W ramach imprezy dzieci miały możliwość brania udziału w ekologicznych konkursach i quizach, zorganizowano program mikołajkowy. Nie odbyło się bez pomocy elfów, które pomagały dzieciom wyrabiać przedmioty i postacie z balonów, malować twarze i tworzyć ozdoby choinkowe. Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mścicach dofinansowaniu ze środków otrzymanych od Powiatu Koszalińskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Wójt Gminy Będzino.

Fot. M. Dębowski / UG Będzino