Skrócony czas na wypełnienie samospisu od pierwszego logowania

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.

Skorzystaj z pomocy – grupa wsparcia.pl

Fundacja ADRA Polska i należący do niej portal Grupawsparcia.pl wraz z partnerem akcji: Fundacją PZU serdecznie zapraszają mieszkańców województwa zachodniopomorskiego do udziału w grupach wsparcia online w celu zadbania o kondycję psychiczną i ogólne samopoczucie. Możliwe jest również przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa i konsultacji psychologicznych.

Darmowe grupy wsparcia online
Grupy wsparcia online, do udziału w których zaprasza Fundacja ADRA Polska, portal GrupaWsparcia.pl i Fundacja PZU są prowadzone przez ekspertów. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/11/grupa-wsparcia-dla-wszystkich/78

Darmowe poradnictwo psychologiczne
W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych z użytkownikami z województwa zachodniopomorskiego, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

Promocja dla lokalnych grup wsparcia
Ponadto zachęcamy wszystkie lokalne grupy i ośrodki wsparcia działające w formie bezpośredniego kontaktu uczestników na terenie województwa zachodniopomorskiego do informowania lokalnej społeczności o swojej działalności za pośrednictwem darmowej reklamy na portalu GrupaWsparcia.pl pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/lokalneGrupyWsparcia

Projekt ten sfinansowano ze Środków Fundacji PZU

Więcej informacji można otrzymać za pośrednictwem e-maila: kontakt@grupawsparcia.pl

Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska
+ 48 690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl
Kontakt dla mediów:
Urszula Hajn
ADRA Polska
+ 48 790 796 718
uhajn@adra.pl
ADRA Polska | www.adra.pl

Święto Niepodległości 2020

Narodowe Święto Niepodległości jest symbolem ogromnego sukcesu, na który złożyły się wysiłki kolejnych pokoleń Polaków, ale również symbolem jedności, solidarności i współpracy całego społeczeństwa. To wartości szczególnie ważne dzisiaj, w tak trudnych dla naszego społeczeństwa czasach. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji rok rocznie w naszej gminie odbywało się szereg imprez kulturalnych upamiętniających to ważne wydarzenie. Tegoroczne obostrzenia związane z ogłoszeniem stanu epidemii nie pozwoliły nam na realizację corocznego turnieju szachowego, tenisa stołowego czy turnieju piłki nożnej. Ale dla upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia proponujemy wirtualne obchody Święta Niepodległości w postaci wspomnień z lat ubiegłych jak również zapraszamy na msze odprawiane w intencji ojczyzny w kościołach w naszej gminie. Zachęcamy też aby w tak wyjątkowym dniu w historii naszej Ojczyzny dawać wyrazy naszego patriotyzmu poprzez wywieszenie biało-czerwonych flag. Ponad to korzystając ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udostępniamy wydarzenia zaplanowane z okazji 11 listopada poprzez środki komunikacji elektronicznej i tak : Grafika informująca aby w południe 11 listopada zaśpiewać razem humn! Logo Biegu niepodległości Jubileusz 5 lat Baner dyktanda.pl na Święto niepodległości

logo niepodległaPrzypomnijmy sobie jak obchody Święta Niepodległości w Gminie Będzino odbywały się rok temu.

50 LAT RAZEM

03 listopada 2020r. Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego obchodziło 5 par.
Wójt Gminy Będzino Pan Mariusz Jaroniewski życzył Dostojnym Jubilatom długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości otoczenia bliskich, wszelkiej pomyślności oraz doczekania kolejnych jubileuszy.
Jubilaci zostali udekorowani Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, otrzymali również listy gratulacyjne oraz upominki.

Państwo Helena i Stanisław Kowalscy z Łopienicy

 Państwo Wiesława i Roman Stelmacherowie ze Strachomina

Państwo Maria i Stanisław Talachowie z Mścic

Państwo Helena i Stanisław Szperlakowie z Mścic

Państwo Zofia i Stanisław Lutowie z Dobrzycy

Szanowni Jubilaci w tym szczególnym czasie w jakim teraz jesteśmy przekazuję Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu dalszych lat w zdrowiu, wzajemnej miłości i szacunku najbliższych Wam osób.

Kierownik USC
Dorota Kokłowska

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 4 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzony został ograniczony dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Będzino dla interesantów.
Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację – należy składać w specjalnie przygotowanej skrzynce podawczej – parter (w przedsionku wejścia do urzędu) bądź kontaktować się bezpośrednio z odpowiednim pracownikiem telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 4 LISTOPADA 2020 ROKU:

1. osobista obsługa interesantów odbywa się jedynie sprawach z zakresu:
– rejestracji stanu cywilnego,
– wydawania dowodu osobistego,
– rejestracji działalności gospodarczej,
– składania i otwierania ofert przetargowych,
2. obsługa interesantów, w powyższych sprawach odbywa się w przedsionku Urzędu Gminy (parter przy wejściu do urzędu) gdzie może się znajdować wyłącznie jeden interesant bez osób towarzyszących, za wyjątkiem:
– dziecka do ukończenia 13. roku życia,
– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w Urzędzie,
– osoby wymagającej pomocy tłumacza,
– innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,
3. w pozostałych sprawach obsługa interesantów odbywa się jedynie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość w tym poprzez korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy pod adresem ePUAP: /ugbedzino/skrytka
4. w celu składania pism bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy umieszcza się skrzynkę podawczą na dokumenty na parterze Urzędu Gminy,
5. do skrzynki podawczej proszę nie wrzucać wniosków CEIDG-1 dot. ewidencji działalności gospodarczej bez wcześniejszej konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym (tel. 94/3162551),
6. złożone dokumenty podlegają 24-godzinnej kwarantannie liczonej od zamknięcia Urzędu, zanim zostaną zarejestrowane i przekazane do realizacji,
7. nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia złożenia wniosków składanych do skrzynki podawczej, w momencie ich złożenia. Na wniosku proszę podać adres e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie,
8. formularze wniosków mogą być wysłane pocztą elektroniczną lub można je pobrać samodzielnie ze strony BIP – http://bip.bedzino.pl/,
9. nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów za wyjątkiem spraw o których mowa w pkt 1,
10. podczas składania oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego mogą być obecni jedynie nupturienci oraz świadkowie, a w przypadku jubileuszy jedynie jubilaci,
11. zaleca się kontakt telefoniczny i za pośrednictwem poczty elektronicznej z merytorycznym pracownikiem Urzędu Gminy celem uzyskania informacji na temat realizowanych spraw,
12. wszyscy interesanci Urzędu Gminy oraz pracownicy bezpośrednio ich obsługujący zobowiązani są do zakrywania ust i nosa,
13. odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy (sekretariat) – 94 3162 530
Kontakt mailowy – ug@bedzino.pl
Kontakt listowny – 76-037 Będzino 19
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /ugbedzino/skrytka

W związku z zaistniałą sytuacją przepraszam za utrudnienia oraz proszę o wyrozumiałość.
Mariusz Jaroniewski
Wójt Gminy Będzino

Informacja nt. Gminnego Biura Spisowego – PSR 2020

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Będzino oraz w godzinach od 15:00 do 20:00 (telefonicznie) członkowie Gminnego Biura Spisowego prowadzą dyżury w celach interwencyjnych oraz informacyjnych. Gminne Biuro Spisowe nie pełni dyżurów w weekendy oraz dni wolne od pracy, chyba że rachmistrz spisowy zgłosi zamiar przeprowadzania wywiadów spisowych w weekend.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego:

Pan Tomasz Zwierzyński Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 13
(094) 3162 545
607 388 381
Pani Katarzyna Kubicka Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 20
(094) 3162 552
883 018 036
Pan Maciej Ksiądz Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 18
(094) 3162 548
537 809 000

Koordynator prac spisowych:

Pani Anna Janiuk Urząd Gminy Będzino
Będzino 19
pok. 17
(094) 3162 547
883 018 354

 

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wójt Gminy Będzino przypomina producentom rolnym , że w bieżącym miesiącu mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2020r. do 31 lipca 2020r.
O zwrot mogą ubiegać się producenci , którzy w pierwszym terminie nie wykorzystali całego przysługującego limitu oraz producenci rolni, którzy nabyli olej napędowy po raz pierwszy w okresie poprzednich 6 miesięcy .
Druki wniosków wraz z załącznikami oraz procedura przyznania zwrotu dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie ( punkt informacyjny ) lub na stronie internetowej Gminy Będzino w BIP w zakładce: Podatek akcyzowy 2020
http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1703&id2=340.
Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 943162-552 ; 883 018 036
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kubicka