NSP 2021 – zgłoś swój udział w loterii!

Wziąłeś udział w spisie? Weź również udział w loterii i graj o nagrody.

 • Po wypełnieniu formularza spisowego pobierz unikatowy 10-znakowy kod, uprawniający do wzięcia udziału w loterii.
 • Zarejestruj otrzymany kod od 22 kwietnia do 7 lipca 2021 r. na stronie https://loteria.spis.gov.pl/.
 • Oglądaj transmisje online z losowań na YouTube i Facebook na profilach GUS i sprawdź, czy wygrałeś!

Im szybciej zarejestrujesz się w loterii, tym więcej szans masz na wygraną!

Każdy zarejestrowany kod ma szansę na wygraną – osoby, które zgłoszą kod do loterii najpóźniej do 5 maja 2021 r. wezmą udział we wszystkich 6 losowaniach nagród I-ego stopnia (kart przedpłaconych o wartości 500 i 1000 PLN) oraz w losowaniu finałowym o nagrodę główną – 14 lipca 2021 r.

Nie zwlekaj i wykorzystaj wszystkie 7 szans!

Pierwsze losowanie nagród I-ego stopnia już 7 maja 2021 r.

Terminy kolejnych losowań i pozostałe szczegóły dostępne są w  regulaminie na stronie  https://loteria.spis.gov.pl/.

W sprawie pytań dotyczących loterii prosimy o kontakt, numer 22 871 99 21 (infolinia czynna w dni robocze w godz. 9.00–17.00, koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Stanowisko do samospisu – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Jeżeli chcesz dokonać spisu osobiście, ale potrzebujesz pomocy w obsłudze interaktywnej aplikacji, Gminne Biuro Spisowe w Będzinie zapewnia potrzebne wsparcie.

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w Urzędzie Gminy w Będzinie możliwy jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego, w celu przeprowadzenia spisu internetowego – STANOWISKO DO SAMOSPISU w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Aby skorzystać z tej pomocy, wystarczy zarezerwować wizytę pod numerem telefonu: 94-3162-538

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Aplikacja spisowa NSP 2021 została udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/

Osobom starszym lub potrzebującym wsparcia, ale mieszkającym samotnie, które nie są w stanie samodzielnie dokonać samospisu przez internet, zalecamy dokonanie spisu poprzez infolinię spisową nr 22 279 99 99.

Uwaga: Samospis jest możliwy przez 14 dni od pierwszego zalogowania.

Wszystkie osoby dodane na formularzu i prawidłowo spisane są zwolnione z obowiązku samospisu.

Kontakt z infolinią spisową+48 22 279 99 99

Lista pytań dostępna jest na stronie spis.gov.pl.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r.

O co zapytamy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań?

Publikujemy pytania z formularza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że ta możliwość pozwoli każdemu w prosty sposób spisać się samodzielnie przez Internet i spełnić swój obowiązek.

 

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W URZĘDZIE GMINY BĘDZINO OD DNIA 16 marca 2021 ROKU

W reakcji na wzmożoną zachorowalność w Urzędzie Gminy Będzino wywołaną koronawirusem, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników urzędu od dnia 16 marca 2021 r. do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę interesantów.
Wnioski o wydanie dowodów osobistych i ich odbiór oraz rejestracja zgonów prowadzona będzie w trybie dyżurowym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym 943162538, 883018313.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Wykaz numerów telefonów i adresów email :

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Spis będzie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. wg stanu na 30 marca 2021r. godz. 24.00
Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia, czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie sam się spisać, pomogą mu w tym rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.
Na stronie internetowej https://spis.gov.pl w zakładce o spisie znajdują się istotne informacje, w tym odpowiedzi na pytania czym jest spis oraz jakie dane będą zbierane w ramach spisu.

Gminny Komisarz Spisowy w Będzinie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku udostępni przygotowane pomieszczenie do samospisu i zapewni na wniosek respondenta niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej. Pomieszczenie będzie udostępniane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Będzinie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Urząd Gminy w Będzinie, Będzino 19 czynny:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 8:00 do 15:00,
w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00.
Telefony: 883 018 313 lub 94 31 62 538.

Informacja dotycząca doręczenia decyzji podatkowych w 2021r.

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że od kilku dni do mieszkańców i podatników posiadających nieruchomości na terenie naszej Gminy są doręczane decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz nakazy płatnicze w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 rok.
Doręczenie odbywa się na dwa sposoby – drogą pocztową lub osobiście przez sołtysów oraz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Będzino. Akcją objętych zostaje ponad 6 tysięcy decyzji.
Decyzje podatkowe będą doręczane do 1 marca br. włącznie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną akcja rozdysponowania pism prowadzona będzie w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.
Decyzje niedoręczone do dnia 1 marca br. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego .
W pouczeniu każdej decyzji ustalającej wymiar podatku /ów podany jest numer rachunku bankowego, a także informacja o ewentualnym saldzie na dzień 31.12.2020r. w przypadku zaległości lub nadpłaty .
Zobowiązania podatkowe można wpłacić:
• bez prowizji w drodze inkasa u poszczególnych sołtysów z obszaru Gminy Będzino ,
• bez prowizji w placówce PBS o/Będzino,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w placówkach bankowych
i pocztowych na konto bankowe w PBS o/Będzino 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001
Decyzje wymiarowe kierowane do podatników, zamiast odręcznego podpisu, zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania . Decyzje opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.
Termin płatności I raty podatków upływa 15 marca 2021 roku, należy przy tym pamiętać, że podziału na raty nie stosuje się u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Osoba odpowiedzialna za wymiar podatków dla osób fizycznych i doręczenie decyzji podatkowych : Katarzyna Kubicka inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Nr telefonów do kontaktu 94 3162 552 , 883 018 036.

Granty Sołeckie 2021

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu „Granty Sołeckie” 2021.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (2 sołectwa). Nagrodą jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór elektroniczny wniosków do konkursu trwa do 12 marca 2021 roku.
Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. W tym celu zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku do kontaktu z P. Katarzyną Lewandowską – inspektorem ds. środków pozabudżetowych Urzędu Gminy w Będzinie, tel. 94 31 62 551, e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrza do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku

Zarządzenie wewnętrzne Wójta Gminy Będzino Nr 4/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrza do przeprowadzenia narodowego powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 roku – otwórz

UWAGA przedłużono termin naboru do 16.02.2021 roku

„Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.)”

Oferta kandydata na rachmistrza – otwórz

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz

Zasady bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Pasażer

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojeździe (rekomendowane maseczki).
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.
 3. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń osoby kierującej pojazdem/obsługi pojazdu.

Kierowca i obsługa pojazdu

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem jest uprawniony do niewpuszczenia do pojazdu osoby bez osłony ust i nosa oraz wyproszenia pasażera z pojazdu, który zdjął osłonę.

Przedsiębiorca

 1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
 1. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno – ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;
 2. pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.
 1. Zapewnienie zachowania zasad bezpiecznego odstępu między pasażerami.
 2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
 3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu.
 4. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
 5. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być,
  w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
 6. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
 7. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien/ wywietrzników dachowych, podczas przerw w pracy pojazdu.
 8. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby, u której w trakcie transportu wystąpiły objawy chorobowe kompatybilne z COVID-19) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.

Transport pacjenta leżącego

 1. Transport pacjenta leżącego odbywa się za pośrednictwem transportu sanitarnego z zachowaniem ww. wytycznych i/lub innych wewnętrznych  procedur przewozowych.