Celem konkursu jest:

  1. Upowszechnianie wiedzy o pszczelarstwie polskim oraz promowanie dobrych praktyk pszczelarskich.
  2. Promowanie pszczelarstwa i promocja polskich miodów pszczelich.
  3. Integrowanie środowiska hodowców pszczół.
  4. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia pszczelarstwa dla bioróżnorodności oraz zrównoważonego rozwoju.
  5. Upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności dla rozwoju pszczelarstwa.
  6. Wyłonienie najlepszego pszczelarza za rok 2021.
  7.  Upowszechnianie zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – CSR –  Corporate Social Responsibility.
  8. Upowszechnianie wiedzy na temat korzyści płynących ze współpracy pszczelarzy z rolnikami.

http://akademiapszczelarstwa.edu.pl/pszczelarz-roku#vi-edycja

 

Informujemy, że jeśli chcą Państwo skorzystać z pomocy w zgłoszeniu uczestnictwa, pomocą służy Pani Agata Wahep-nasz Doradca Rolniczy.

Doradca Rolniczy pełni dyżury w siedzibie urzędu w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00

ZAPRASZAMY

Regulamin konkursu – otwórz

Ankieta zgłoszeniowa – otwórz