Granty Sołeckie 2021

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił V edycję konkursu ?Granty Sołeckie? 2021.

Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (2 sołectwa). Nagrodą jest możliwość otrzymania pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu. Pomoc przyznana zostanie gminom w drodze Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Nabór elektroniczny wniosków do konkursu trwa do 12 marca 2021 roku.
Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa. W tym celu zapraszamy wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku do kontaktu z P. Katarzyną Lewandowską – inspektorem ds. środków pozabudżetowych Urzędu Gminy w Będzinie, tel. 94 31 62 551, e-mail: k.lewandowska@bedzino.pl

opublikowano 12 lutego 2021