GRANTY STRAŻACKIE 2021

“Granty Strażackie 2021”
zainicjowane przez Samorząd
Województwa Zachodniopomorskiego

OSP W DOBRZYCY Z WYREMONTOWANĄ REMIZĄ

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy właśnie zakończyła projekt pn. „Remont i modernizacja remizy OSP w Dobrzycy szansą na utrzymanie bezpieczeństwa w gminie Będzino”. W ramach otrzymanego dofinansowania organizacja wykonała prace remontowe, modernizacyjne i konserwatorskie w części budynku remizy w Dobrzycy. Druhowie wykonali niezbędne prace polegające na zmianie powierzchni podłogi w pomieszczeniu magazynku, a w pomieszczeniu szatni druhów i magazynku: naprawieniu ubytków i malowaniu ścian i ościeżnic, naprawie i malowaniu sufitów, wymianie oświetlenia na nowe, ledowe i energooszczędne oraz wymianie grzejników. Dotację na powyższy cel OSP pozyskała ze środków Programu Granty Strażackie pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość projektu to 19 tys. zł, z czego 10 tys. zł stanowi wysokość dofinansowania, a 9 tys. zł wkład własny w postaci wolontariatu. Podczas remontu pojawiły się także nowe prace dodatkowe, które dofinansowane zostaną przez Gminę Będzino w kwocie około 2500 zł.

Projekt podsumowano 11. listopada uroczystym otwarciem remizy połączonym ze spotkaniem integracyjnym podczas VIII Biegu Wolności w Dobrzycy zorganizowanego podczas obchodów Dnia Niepodległości.

 

 

 

 

 

opublikowano 18 listopada 2021