Informacja dotycząca doręczenia decyzji podatkowych w 2021r.

podatki

Wójt Gminy Będzino uprzejmie informuje, że od kilku dni do mieszkańców i podatników posiadających nieruchomości na terenie naszej Gminy są doręczane decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz nakazy płatnicze w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na 2021 rok.
Doręczenie odbywa się na dwa sposoby – drogą pocztową lub osobiście przez sołtysów oraz upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Będzino. Akcją objętych zostaje ponad 6 tysięcy decyzji.
Decyzje podatkowe będą doręczane do 1 marca br. włącznie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną akcja rozdysponowania pism prowadzona będzie w pełnym reżimie sanitarnym, z zachowaniem odpowiednich środków ochrony.
Decyzje niedoręczone do dnia 1 marca br. będą wysłane listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem operatora pocztowego .
W pouczeniu każdej decyzji ustalającej wymiar podatku /ów podany jest numer rachunku bankowego, a także informacja o ewentualnym saldzie na dzień 31.12.2020r. w przypadku zaległości lub nadpłaty .
Zobowiązania podatkowe można wpłacić:
• bez prowizji w drodze inkasa u poszczególnych sołtysów z obszaru Gminy Będzino ,
• bez prowizji w placówce PBS o/Będzino,
• za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz w placówkach bankowych
i pocztowych na konto bankowe w PBS o/Będzino 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001
Decyzje wymiarowe kierowane do podatników, zamiast odręcznego podpisu, zawierają nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania . Decyzje opatrzone powyżej opisanym nadrukiem mają taki sam walor ważności, jak decyzje podpisywane dotychczas odręcznie i posiadają wszystkie wymagane prawem elementy.
Termin płatności I raty podatków upływa 15 marca 2021 roku, należy przy tym pamiętać, że podziału na raty nie stosuje się u podatników, u których kwota podatku nie przekracza 100 zł, wtedy podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Osoba odpowiedzialna za wymiar podatków dla osób fizycznych i doręczenie decyzji podatkowych : Katarzyna Kubicka inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Nr telefonów do kontaktu 94 3162 552 , 883 018 036.

opublikowano 18 lutego 2021