Informacja – Granty PPGR

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” Urząd Gminy Będzino informuje, że  w dalszym ciągu oczekujemy na weryfikację złożonych oświadczeń oraz wniosku o udzielenie wsparcia przez operatora Programu. Nie podsiadamy informacji o przewidywanym terminie rozpatrzenia wniosku ani ewentualnego podpisania umowy. W związku z tym, w przypadku uzyskania dofinansowania na zakup komputerów informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem serwisu internetowego Gminy. Jednocześnie przypominamy, że złożenie całości wymaganej dokumentacji nie jest tożsame z ostatecznym zakwalifikowaniem się  lub też uzyskaniem wsparcia w ramach Programu.

 

opublikowano 26 stycznia 2022