Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r.
Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Będzino (pok. 12 i 22) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy: Koncesje alkoholowe (http://bip.bedzino.pl/index.php?id=1983).

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.