W dniu  19 września 2016 roku , w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie odbyła się narada Wójta Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy.

Podczas narady sołtysi zgłosili swoje problemy oraz wysłuchali informacji dotyczących m.in.

♦ zasad dokonywania konserwacji napowietrznych linii energetycznych ( informację przedstawili przedstawiciele Zakładu Energetycznego Energa Operator z Koszalina),

♦ bezpieczeństwa na terenie Gminy Będzino – informację dot. dzielnicowych i ich  rewirów działania, aplikacji internetowej :„Krajowa mapa zagrożeń” oraz „Moja Komenda”, zasad kontaktowania się z policją – przedstawił Naczelnik Działu Prewencji Komisariatu I w Koszalinie Pan Tomasz Padykuła,

♦ zasad umarzania i odraczania podatków w związku ze stratami poniesionymi przez rolników, w wyniku długotrwałych opadów deszczu w okresie żniwnym ( każdy poszkodowany musi osobiście złożyć wniosek do Wójta Gminy , o odroczenie lub umorzenie podatku i do tego musi być załączona odpowiednia dokumentacja)- informacje przedstawiła insp. UG Pani Katarzyna Kubicka,

♦ przypomnienia zasad  przygotowywania wniosków w ramach  funduszy sołeckich –  Skarbnik Pani Patrycja Woltmann przedstawiła multimedialną prezentację dotyczącą funduszu sołeckiego,

♦ zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych, segregacji odpadów oraz opłat za wywóz odpadów – informacje przedstawiła Pani Mariola Kusyk.

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Pan Henryk Broda pogratulował  Pani Katarzynie Andrzejewskiej, która pełni funkcję sołtysa sołectwa Kiszkowo tytułu Kobiety Aktywnej, przyznawanego przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Wójt powiedział na zakończenie, że mimo, iż lato było trudne dla rolników i żniwa nie bardzo udane, to jednak dziękuje sołtysom za wszelkie imprezy zorganizowane na terenie sołectw. Takie spotkania są bardzo ważne dla mieszkańców. Kolejne spotkanie planowane jest w listopadzie.

[av_gallery ids=’11614,11615,11616,11617,11618,11619,11620′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-ng6rlo’]

Informację przygotowała
insp. UG Ewa Jaroniewska