Informacja ze spotkania Wójta z sołtysami Gminy Będzino

W dniu 19 listopada 2015 roku , w sali nard Urzędu Gminy, w Będzinie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Pana Henryka Brody, z sołtysami naszej gminy. Spotkania odbywają się kilka razy w roku i mają na celu omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem sołectw.

Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem. Na zaproszenie Wójta Gminy przybył Starosta Powiatu Ziemskiego Pan Marian Hermanowicz wraz, z   nowo wybranym Zarządem Stowarzyszenia „Powiatowe Forum Sołtysów”i Panią Prezes Hanną Obławską ( sołtysem sołectwa Drzewiany) na czele. Pan Starosta, w swoim oraz w imieniu Stowarzyszenia wręczył właścicielom Piekarni „Bajgiel” w Będzinie Panu Wiesławowi Reichertowi i Panu Janowi Wodeckiemu, specjalnie zaproszonym na to spotkanie, podziękowania za współpracę ze Stowarzyszeniem, z sołtysami , za wsparcie i sponsoring . Wcześniej Pan Starosta odwiedził Piekarnię „Bajgiel” , gdzie miał okazję zobaczyć linie produkcyjne i powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem wdrożonej tam technologii . Pan Starosta dziękując podkreślił fakt, że Piekarnia od 25 lat istnieje i rozwija się , dając zatrudnienie wielu ludziom produkując chleb : „ a chleb, to przecież życie”, jak podkreślił Pan Starosta. Wójt Pan Broda także złożył gratulacje w imieniu wszystkich sołtysów oraz swoim.

Następnie głos zabrała Pani Prezes Stowarzyszenia oraz jej Zastępca, którzy zachęcali sołtysów naszej gminy do członkostwa w Stowarzyszeniu oraz przedstawili swój plan działania na rok 2016. Pani Prezes na pożegnanie obdarowała wszystkich uczestników pączkami, za co otrzymała gromkie brawa.

W dalszej kolejności głos zabrali kolejni goście: Pani Magdalena Joda z KRUS, która przeprowadziła szkolenie z zakresu BHP w gospodarstwach rolnych , rozdając przy tym ulotki związane z bezpieczeństwem w gospodarstwie.

Pan Arkadiusz Stasiorek Dyrektor Oddziału PBS w Będzinie i Pani Anna Ignacak specjalista ds. kredytów przedstawili informację na temat możliwości kredytowych Banku, zasad udzielania pożyczek i kredytów.

Pani Krystyna Polańczyk z ODR przestawiła zmiany na rynku mleka. Wójt Pan Broda przestawił projekt uchwały w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów oraz informację dotyczącą podatków planowanych na rok następny (podatki pozostaną na poziomie tego roku). Pani Sylwia Halama z UG przedstawiła informację na temat funduszu sołeckiego w 2016 r. Sołtysi zgłosili szereg interpelacji, na które Pan Wójt częściowo odpowiedział, a sprawami wymagającymi interwencji zajmie się insp. Lech Przełuski. Na zakończenie spotkania głos zabrał ostatni z zaproszonych gości – Pani Bożena Szulnis specjalista od podatku VAT z Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, która przedstawiła informacje na temat podatku VAT oraz udzieliła odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Wójt Pan Broda podziękował sołtysom za liczne przybycie i zaprosił do uczestnictwa w sesji zaplanowanej na dzień 27 listopada 2015 r.

Informację przygotowała
insp. UG Ewa Jaroniewska

[av_gallery ids=’8700,8699,8698,8697,8696,8695,8694,8693,8692,8691,8690,8689,8688,8687,8686,8685,8684,8683′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-2e9gtl’]

opublikowano 23 listopada 2015