Informacje nt. suszy

Zgodnie z II raportem suszowym, ogłoszonym przez IUNG w Puławach, całe województwo zachodniopomorskie zagrożone jest suszą. Wartości progowe krytycznego bilansu wodnego zostały przekroczone dla zbóż jarych i ozimych, w krzewach owocowych, truskawkach, częściowo w drzewach owocowych.

Suszą objęte są szczególnie gleby słabe. Poszkodowani rolnicy, zainteresowani szacowaniem strat w swoich gospodarstwach, zobowiązani są do składania wniosków do swoich gmin (https://bedzino.pl/oszacowanie-szkod-w-sprawie-suszy/ ). W czerwcu i lipcu komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, na wniosek Wójta Gminy Będzino, szacuje straty plonów w uprawach rolnych spowodowanych przez długotrwałe susze w gospodarstwach położonych na terenie Gminy Będzino.
Na dzień 10 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy Będzino wpłynęło ponad 300 wniosków o oszacowanie strat, a szacunku na ten czas dokonano w 35%. Oszacowanie strat musi być zakończone przed zebraniem plonu głównego. Dużym problemem dla komisji jest brak określonego terminu do składania wniosków. Z tego powodu komisja jest zmuszona niejednokrotnie kilka razy być np. w jednym sołectwie. Robimy wszystko, aby wyceny upraw dokonać w terminie przedżniwnym. Proszę rolników o wyrozumiałość i cierpliwość. Henryk Broda – Wójt Gminy Będzino

opublikowano 11 lipca 2018