1. Droga krajowa nr 11 odcinek Kołobrzeg – Koszalin będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, Rejon w Koszalinie, ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin.
  Telefon: (94) 34 55 273
  Komórka: 882 166 245
  Fax: (94) 340 36 86

 1. Droga wojewódzka nr 165 odcinek Mścice – Mielno będąca w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31. Bezpośrednią akcję zimową prowadzi Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
  Telefon: (94) 34 27 831, (94) 34 11 817
 1. Drogi powiatowe będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z siedzibą w Manowie, Manowo 12 a, 76-015 Manowo. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg sprawuje Sekcja Drogowa w Manowie:
  Telefon: (94) 34 24 445, (94) 34 24 485
  Telefon dyżurny: 728 549 255

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych dyżury będą pełnione od godziny 7°° do 15°° pod nr telefonu 94 34 24 445, a przy obfitych opadach śniegu i wystąpieniu przerw w ruchu dyżury będą pełnione od godziny 15°° do 7°°, oraz całodobowo w dni wolne od pracy pod nr tel. 728 549 255.

 1. Drogi gminne będące w zarządzie Urzędu Gminy w Będzinie. Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg sprawuje pracownik ds. gospodarki komunalnej:
  Telefon: (94) 31 62 535, (94) 31 62 555
  Telefon dyżurny: 608 630 478, 602 574 037