IX Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracownia Pozarządowa mają przyjemność zaprosić na konferencję pn. ?Nowa perspektywa. Nowy praktyczny wymiar zlecania zadań publicznych na Pomorzu Zachodnim? organizowaną w ramach ?IX Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO?, która odbędzie się w dniu 26 maja 2015 r. w Ośrodku GEOVITA w Dźwirzynie.

Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO, jako platforma współpracy pomiędzy pełnomocnikami ds. współpracy z NGO, a organizacjami pozarządowymi, na stałe wpisało się w kalendarz, podejmowanych przez Samorząd Województwa we współpracy z Pracownią Pozarządową (byłe Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych), działań na rzecz wciąż rozwijającego się trzeciego sektora.

Program majowego spotkania pełnomocników połączony jest z konferencją podsumowującą projekt pn. “Współpraca z III sektorem – standardem zachodniopomorskich samorządów”.
Podczas drugiego dnia spotkania we wspólnym gronie przedstawicieli samorządów oraz organizacji pozarządowych będziemy dzielić się wiedzą i doświadczeniami ze współpracy i z współtworzenia polityk publicznych. Atmosferze do rozmów będzie sprzyjała forma prowadzonych zajęć w postaci prelekcji oraz spotkań tematycznych. Tematem przewodnim naszego spotkania będą m.in. prelekcje nt. możliwości pozyskiwania funduszy korzystając z fundraisingu oraz mikrodotacji, udzielanych w ramach Priorytetu 1 Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, których operatorem w województwie zachodniopomorskim jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Ponadto, przedstawimy Państwu kilka ciekawych rozwiązań z zakresu współpracy administracji z organizacjami i mieszkańcami na Pomorzu Zachodnim. Różnorodność tematyki warsztatowej pozwoli dopasować zajęcia do własnych potrzeb oraz da możliwość wymiany informacji i praktyk wartych powielenia w innych samorządach.

Program konferencji
Formularz zgłoszeniowy

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Będzino. Na zgłoszenie, na podstawie załączonego formularza, czekamy do dnia 20 maja br. do godz. 15.30. Zapewniamy bezpłatny transport w obie strony (wg tras przejazdów wykazanych w formularzu zgłoszeniowym), materiały konferencyjne i poczęstunek. Wszelkich informacji odnośnie organizowanej konferencji udziela Pani Renata Kochanowska, tel. 094 340 35 23, 664-480-672, email: renata.kochanowska@pracowniap.org.pl

opublikowano 15 maja 2015