Jubileusze

Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie uprzejmie informuje, że małżonkowie obchodzący Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w roku 2017, którzy chcieliby zostać odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP powinni złożyć pisemny wniosek osobiście lub przez członków ich najbliższej rodziny. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Stanu Cywilnego w Będzinie pok. Nr 8 tel. 943162538. Termin przyznania medali to ok. 6 miesięcy do chwili złożenia wniosku.

opublikowano 14 grudnia 2016