Komunikat KRUS ws. wysokości składek za III kw. 2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi miesięcznie 42,00 za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi miesięcznie 88,00 za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Łączna składka za jedną osobę za III kw 2016 r. wynosi 390,00 zł.

Dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzchnie powyżej:

  • 50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 106,00 zł
  • 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 212,00 zł
  • 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 318,00 zł
  • 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi miesięcznie 424,00 zł.

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników znajduje się pod adresem http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/