Konkurs “Rodzina Razem”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Marszałka Województwa, pt.: Rodzina Razem. Konkurs skierowany jest do rodzin oraz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, odwołanie się do idei bliskości więzi rodzinnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę plastyczną w dowolnej technice lub film przedstawiający wspólnie spędzany z rodziną czas, zgodnie z tytułem konkursu “Rodzina Razem”. Prace należy przesyłać w terminie do 8 maja 2020 r. na adres : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Regulamin konkursu dostępny jest w poniższym linku.

Zasady konkursu – regulamin