Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino – otwórz

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino – otwórz

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino – otwórz

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – IX Km 363/20

Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości – IX Km 363/20 – otwórz

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – Sygn. akt III Nsm 1172/20

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Koszalinie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – Sygn. akt III Nsm 1172/20 – otwórz

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo” 

Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo” – otwórz

Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchominko

Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 135 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchominko – otwórz

Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz

Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz – otwórz

Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 134 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchominko.

Ogłoszenie KOWR o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej oznaczonej nr 134 położonej w obrębie ewidencyjnym Wierzchominko – otwórz