Uwaga! Wypłata Dodatku Węglowego oraz Dodatku dla Gospodarstw Domowych

Urząd Gminy Będzino informuję, iż w jak najszybszym terminie należy zgłaszać się do Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Będzinie po odbiór kwot z tytułu Dodatku Węglowego i Dodatku dla Gospodarstw Domowych, te osoby które zadeklarowały odbiór gotówki w kasie banku.
Bank w dniu 29 grudnia czynny będzie do godz. 12:00.

Grant w projekcie „Cyfrowa gmina”

Nazwa beneficjenta: Gmina Będzino
Nazwa projektu: Grant w projekcie „Cyfrowa gmina”

Wartość projektu: 100 000,00 zł

Wysokość dofinansowanie: 100%

 

 

Opis projektu: Główne zadania: 1) W zakresie Modułu 1 „Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” planuje się realizację zadania nr 1: Modernizacja urządzeń obsługujących systemy operacyjne oraz przetwarzających dane. W ramach zadania zostanie zakupiony nowy serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający migrację systemów na jedną platformę sprzętową. Obecnie posiadana baza sprzętowa wymaga modernizacji w celu zapewnienia pamięci oraz mocy obliczeniowej niezbędnej do obsługi wszystkich jednostek użytkowanych w Urzędzie Gminy w Będzinie. Modernizacja sprzętu pozwoli na rozbudowanie infrastruktury informatycznej o systemy zabezpieczenia i odzysku danych (backup and recovery), a także blokady zagrożeń (firewall). Obecnie posiadana baza sprzętowa nie pozwala na rozbudowę systemu, w tym instalacji systemu skanowania i blokowania zagrożeń. 2) W zakresie Modułu 4: „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” planuje się realizację zadania nr 2 „Zakup specjalistycznego oprogramowania służącego zabezpieczeniu systemów i ochrony przez cyberatakami oraz urządzeń monitorujących fizyczny dostęp do nośników danych (serwerów, baz) oraz przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Będzinie. W ramach zadania planuje się zakup Zapory sieciowej (Firewall) w klasie zgodnej z rozporządzeniem KRI (Krajowe Ramy Interroperacyjności), umożliwiającej skanowanie danych przesyłanych pomiędzy siecią lokalną a Internetem, blokowania zagrożeń – wirusów, włamań, oprogramowania szpiegującego, zapewniającej bezpieczną pracę zdalną poprzez tworzenie tunel VPN, blokowania niechcianych lub zagrażających treści oraz kontrolę przesyłanych plików. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego danych planuje się także zakup specjalistycznego oprogramowania do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych danych (backup) oraz zapewniającej ciągłość działania systemów oraz szybkiego przywracania w przypadku awarii (Disaster Recovery). W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych planuje się także montaż zabezpieczeń mających na celu monitorowanie fizycznego dostępu do infrastruktury systemowej (serwery, informatyczna infrastruktura techniczna w tym jednostki obliczeniowe i nośniki danych osobowych np. Urzędu Stanu Cywilnego).

 

Program Cyfrowa Gmina jest realizowany w ramach środków finansowych pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

KULINARNE TRADYCJE WIGILIJNE W BĘDZINIE

W minioną sobotę mieszkańcy mieli okazję spotkać się  w przedświątecznej atmosferze w ramach kolejnej edycji  wydarzenia, które jest w naszej gminie tradycją już od okołu dwudziestu lat. Mowa o spotkaniu pod nazwą Kulinarne dziedzictwo w potrawach wigilijnych, które jak co roku przyciągnęło do sali widowiskowej GOK w Będzinie pasjonatów kuchni.  O nagrody w konkursie kulinarnym walczyło w rym roku aż 43 uczestników w czterech kategoriach: potrawa mączna, potrawa rybna, pierogi wigilijne i wypiek cukierniczy. Tradycyjnie konkursowi kulinarnemu towarzyszyły występy artystyczne lokalnych zespołów ludowych. Na scenie gościł Zespół Swaty, Kwiaty Polskie, Zalesie i Popowianie. Nie zabrakło rękodzieła przygotowanego przez mieszkańców, przedsiębiorców i ŚDS, które można było nabyć na upominki świąteczne. Spotkanie wyjątkowo poprowadził gościnnie Robert Bochenko – szczeciński dziennikarz znany z pokazów kulinarnych, który zabawiał publiczność humorem zachęcając do udziału m.in. w konkursie wiedzy o Bożym Narodzeniu przygotowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie.  Po długich godzinach pracy komisja konkursowa zapoznała uczestników z wynikami konkursu kulinarnego (szczegóły widoczne na zdjęciu). Jak podkreślono – zadanie nie było łatwe, lecz dzięki hojności sponsorów wszyscy finalnie otrzymali nagrody. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym pięknym przedświątecznym wydarzeniu.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów, bez których organizacja tego wydarzenie nie byłaby tak okazała, a są wśród nich:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Koszalinie

Pan Marian Hermanowicz – Starosta Powiatu Koszalińskiego

Pan Ela Góral – radna powiatowa

Pan Bartłomiej Wilk – radny powiatowy

Pani Sylwia Halama- pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino

Bank PSB  w Świdwinie Oddział w Będzinie

Radni Gminy: Andrzej Jóźwiak , Krystyna Najdzion, Lucyna Parol, Piotr Kołpacki, Tomasz Baczyński, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska

Pan Andrzej Nożykowski – przewodniczący Rady Gminy

Dawid Bagrowski sołtys z Łekna

Pani Beata Węgrzynowska – Dawid – apteka Aspirynka

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ Stoisław”

SKLEP Mikrus – Lewiatan

Sklep Mrówka w Będzinie

Ogrody Hortulus – Iwona i Piotr Bigońscy

Piekarnia Bajgiel Jan Wodecki, Ewa Wodecka – Bordun

Wydarzenie było także  współfinansowane w ramach udzielonego przez Starostę Powiatu Koszalińskiego małego grantu pochodzącego ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022”

Dziękujemy także współorganizatorom za pracę na rzecz wydarzenia, a mianowicie:

Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie

Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzycy

Członkom Jury konkursu kulinarnego w składzie: Piotr Dziadul, Dariusz Bordun, Tomasz Wojciechowski

Członkom zespołów ludowych

Członkom Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Będzino

 

Zajęcia z nauki pływania

Uprzejmie  informujemy,  iż  od  listopada  br. wszystkie  dzieci  z  klas  3  Szkół  Podstawowych  z  terenu   Gminy   Będzino biorą   udział  w  cotygodniowych  nieodpłatnych  zajęciach  nauki  pływania  organizowanych na  basenie  „Helios”  w Ustroniu  Morskim. Gmina  zapewnia  także  darmowy  dowóz.

Z  poszczególnych  Szkół  udział  bierze :

–  Szkoła  Podstawowa  w  Będzinie  z  siedzibą  w  Łeknie – 9 uczniów,

– Szkoła  Podstawowa  w  Dobrzycy – 13  uczniów,

– Szkoła  Podstawowa  im. Kardynała  Ignacego Jeża w  Tymieniu – 12  uczniów,

– Szkoła  Podstawowa  im. Ludzi  Morza  w  Mścicach – 30  uczniów.

Część  zajęć  z  grudnia  2022 r. została  przełożona  na  styczeń 2023 r. z  uwagi  na  zmianę  terminu  przerwy  technologicznej  basenu.

Po  feriach  zimowych  będą  kontynuowane  zajęcia  dla  dzieci  klas  3 Szkół  Podstawowych,  a  w  przyszłym  roku  szkolnym  planowane  jest  objęcie nauką  pływania  kolejnego  rocznika  dzieci.

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

PRZETARG NA CIĘŻKI SAMOCHÓD RATONICZO-GAŚNICZY

Zapraszamy do składania oferty w prowadzonym postępowaniu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55dd9707-6f47-11ed-abdb-a69c1593877c?fbclid=IwAR3zMIfbb6CwAHI6g6UV_9bHaafxw9aZgnjEnAfKNeUTj8KMJWhJMgaj7mA

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Będzinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-20, oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

 

Wczasy zdrowotne

Życzenia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

Życzę Wszystkim u progu nowego roku szkolnego cierpliwości, zdrowia oraz wiary we własne możliwości. Każdy dzień nauki to odkrywanie pasji uczniów, ich potencjałów oraz ciekawości świata. Nauczycielom i Pracownikom Oświaty życzę, by rozpoczynający się rok szkolny był okresem nowych wyzwań, pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz obfitował w liczne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Niech podejmowany trud stanie się dla Państwa źródłem zadowolenia oraz radości i wdzięczności uczniów. Wszystkim naszym Uczniom, a w szczególności tym, którzy dzisiaj rozpoczynają przygodę z nauką, życzę aby spełniły się Wasze marzenia o szkole, aby zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie kolejnych sukcesów w następnych etapach edukacji, a szkoła była dla Was tym miejscem do którego z chęcią będziecie przychodzić i mieć poczucie bezpieczeństwa. Rodzicom życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć dzieci. Niech szkoła będzie dla Państwa miejscem otwartym i przyjaznym. Życzę dobrej współpracy z nauczycielami i wychowawcami.

 

Pełniąca funkcję Wójta Gminy Będzino
Sylwia Halama

Cyberbezpieczeństwo

Zawiadomienie o XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Będzinie

R.0002.47.2021.UM

Będzino dn. 24 stycznia 2022 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLIX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 24 stycznia 2022 r., o godz. 12:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Mścice w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Koszalin a Gminą Będzino, polegającej na wyłączeniu z Gminy Będzino obrębu ewidencyjnego Mścice i włączenie go do Miasta Koszalin.
4. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
                                    Andrzej Nożykowski

XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie

R.0002.47.2021.UM

Będzino dn. 22 grudnia 2021 r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
zwołuję
XLVII sesję VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie

na dzień 30 grudnia 2021 r., o godz. 09:00.

Miejscem obrad będzie sala Domu Kultury w Będzinie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.
  3. Wolna trybuna.
  4. Podjęcie uchwał:

Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2021.

Projekt nr 2 -Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach”.

Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników”.

Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice.Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości.

Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości.

Projekt nr 6– Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok.

 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.
  9. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał są dostępne pod adresem http://rada.bedzino.pl/kalendarz-posiedzen

 

                                      Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie
                                    Andrzej Nożykowski