Dzień Kobiet

-Wspólne wyjście z uczestnikami do gminnej biblioteki na spotkanie “Dubaj-królestwo na piasku.
-Dzień Kobiet w Domu Kultury w Będzinie.

Tłusty czwartek

Uczestnicy wspólnie przygotowują posiłki, sprzątają, grają w gry planszowe. Tłusty czwartek- to wspólne przygotowanie oponek serowych.

Przygotowania do karnawału

Przygotowania do karnawału- uczestniczki mieszkania treningowego chciały zadbać o swój wygląd, więc Pani Ania pofarbowała im włosy.

Udział w konkursie "Bożonarodzeniowe potrawy" w Będzinie


Uczestnicy mieszkania treningowego chętnie brali udział w przygotowaniach do Świąt. Wykonywali z trenerami/asystentami ozdoby,dekoracje,choinkę.Największym wyzwaniem było wykonanie z miesięcznym wyprzedzeniem (w listopadzie) dojrzewającego ciasta piernikowego.
Od 2 grudnia do 5 grudnia wyrabialiśmy pierniki oraz choinki z pierników, którymi obdarowaliśmy pracowników GOPS-u, Urzędu Gminy, ŚDS.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku

Kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2020 ROKU

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r.

Termin ogłoszenia kwalifikacji  wojskowej na terytorium państwa ustalono na dzień 16 stycznia 2020 r.

Więcej informacji: https://wkukoszalin.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2019-11-28u-kwalifikacja-wojskowa-w-2020-roku/

OGŁOSZENIE

Zamawiający OSP w Dobrzycy informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup średniego pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Dobrzycy w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „Budowa skutecznego systemu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu poprzez doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy w wóz strażacki, dron i kamerę” realizowanego na podstawie umowy współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie:3.4 Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Nr projektu nr RPZP.03.04.00-32-C034/18

Wszelka dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/292735   

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.01.2020 r. do godz. 12:00