„Dzieci piszą wiersze”

Dnia 7 listopada w Przedszkolu „Promyki Bałtyku”w Mścicach, odbył się już IV-ty przegląd poetycki „Dzieci piszą wiersze” podczas którego 21 dzieci, w pięknej jesiennej scenerii, recytowało wiersze napisane wspólnie z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Inicjatorką przeglądu była Pani Elżbieta Nożykowska i tak od czterech lat, we współpracy z innymi nauczycielkami, co roku odbywa się taki przegląd wierszy. Dzieci, oprócz dyplomów i nagród, otrzymały na pamiątkę książeczkę ze zbiorem wierszy danej edycji, która stała się kolejną już czwartym tomikiem wierszy naszej biblioteczce przedszkolnej. Podczas spotkania nie zabrakło też autorytetu w tej dziedzinie. Gościem specjalnym przeglądu była poetka Pani Wanda Kamyk ze Starych Bielic, która od lat pasjonuje się pisaniem wierszy i nawet napisała na tą okazję wspaniały wiersz, który bardzo spodobał się dzieciom. Jak zawsze mogliśmy liczyć na obecność przyjaciół przedszkola: dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Danuty Sawickiej oraz sołtys Dobiesławca Pani Czesławy Borowik. Wieczór uważamy za udany, a naszym małym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w tworzeniu wierszy.

Anna Szostak

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY W BĘDZINIE

Dnia 24 października 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja VII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Obecnych było 12 radnych. Obrady odbyły się w sali narad Urzędu Gminy w Będzinie.

              Sesja Rady została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tj. Dz. Z 2017 r. poz. 1875) w trybie nadzwyczajnym. Radni obradowali zgodnie, z zaproponowanym  przez Przewodniczącego Rady, porządkiem obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Nożykowski.

Tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w § 10, ust. 1 uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2017, Nr XXVI/201/16, z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wyżej wymieniona uchwała będzie dostępna w BIP Urzędu Gminy Będzino www.bedzino.pl , w zakładce  „Uchwały Rady Gminy…”.

Kolejna sesja odbędzie się w listopadzie 2017 roku , a tematem jej będzie m.in. omówienie projektu budżetu oraz ewentualne uchwalenie podatków na rok 2018.

 

Przewodniczący RG

Andrzej Nożykowski

Dożynki powiatowe

Już w sobotę, 16 września, na Stadionie „Gwardia” w Koszalinie, odbędą się Dożynki Powiatowe, które równolegle przebiegać będą z XXXV Ogólnopolskimi Dniami Pszczelarza. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się o godzinie dziesiątej w koszalińskiej katedrze mszą św. dziękczynną, która celebrowana zostanie przez ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Następnie delegacje poszczególnych gmin powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina oraz przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego przejdą w barwnym korowodzie ulicami Zwycięstwa, Piłsudskiego i Sportową. Na placu dożynkowym o godzinie dwunastej zaplanowany jest tradycyjny ceremoniał dożynkowy. W tym roku zaszczytną funkcję starosty dożynek pełni Sławomir Łęgowski z Cewlina, a starościny dożynek Katarzyna Mażulis  z Warblewa. Po oficjalnej części dożynkowej rozpoczną się prezentacje artystyczne gmin. Na zakończenie uroczystości (godz. 19) odbędzie się koncert zespołu „Fajters”.

W programie dodatkowo przewidzianych jest szereg atrakcji m.in.:

– prezentacje wyrobów rękodzielniczych i produktów regionalnych,

– stoiska instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz firm związanych ściśle z pracą na wsi,

– prezentacja tradycyjnych wieńców dożynkowych,

– konkursy z nagrodami,

– plac zabaw dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program dożynek:

 

Życzenia wielkanocne

Spotkanie z Joanną Ławicką

Gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie była Joanna Ławicka – doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, autorka książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera” oraz licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Spotkanie poprowadziła Agnieszka Szeląg – nauczyciel terapeuta  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie. Czytaj dalej