Utworzenie trzech stref rekreacji w gminie Będzino

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w naszej Gminie powstaną 3 strefy rekreacji w miejscowościach: Podamirowo, Kazimierz Pomorski i Wierzchomino. W każdej z trzech wymienionych miejscowości zaplanowano ustawienie jednego, lecz dużego, metalowego urządzenia zabawowego zaopatrzonego w zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe, podesty oraz mostki dającego możliwość zabawy dla różnych grup wiekowych. W Wierzchominie wymieniona zostanie huśtawka i pojawi się lampa solarna, natomiast w Kazimierzu Pomorskim i Podamirowie zamontowane zostaną urządzenia siłowni plenerowej. Każda strefa zostanie wyposażona w regulamin.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Środkowopomorskiej Lokalnej Grupy Działania, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w wysokości 106 761,00 zł.

Operacja pn.: „Utworzenie trzech stref rekreacji na terenie gminy Będzino” mająca na celu zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez utworzenie trzech stref rekreacji w miejscowościach Wierzchomino, Kazimierz Pomorski i Podamirowo, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

opublikowano 6 czerwca 2023