Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Będzino

Dzięki pozyskanym środkom w naszej Gminie powstały dwie nowe świetlice tradycji rybackich. W Popowie w ramach projektu zakupione zostały meble i sprzęty do pomieszczeń kuchennych nowej świetlicy oraz stoły i krzesła na salę główną. W Dworku wykonano prace remontowe na Sali świetlicy tworząc przyjazną przestrzeń dla mieszkańców Gminy.. W m. Dobrzyca na strefie rekreacji pojawiło się nowe duże urządzenie sprawnościowe oraz urządzenia siłowni plenerowej. Pod zamontowanymi urządzeniami utworzono bezpieczną nawierzchnię piaskową. We wszystkich 3 lokalizacja ustawiono również tablice edukacyjne i promujące tradycje rybackie.

Zadanie otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w wysokości 180 284,00 zł.

Cel operacji: utworzenie, rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny, służącej aktywności społecznej oraz upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich równolegle w trzech miejscowościach: Dworku, Popowie i Dobrzycy. Cele szczegółowe: Utworzenie w Dworku i Popowie świetlic rybackich przeznaczonych na użytek publiczny, służących aktywności społecznej oraz upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich. Utworzenie w Dobrzycy strefy sportowo – rekreacyjnej z siłownią plenerową i zestawem sprawnościowym, przeznaczonym na użytek publiczny, służącej aktywności społecznej oraz upowszechnianiu zasobów i tradycji rybackich.

opublikowano 28 grudnia 2023