Podpisanie umowy na budowę świetlicy wiejskiej w Popowie

16 czerwca 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Krzysztof Pawełkiewicz na kwotę 1.362.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego budynku świetlicy wiejskiej, niepodpiwniczonego, z poddaszem użytkowym i dachem dwuspadowym, przyłączeniu budynku do sieci oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Na realizację inwestycji otrzymano dofinansowanie: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”, łącznie ok. 977 tys. zł. Termin realizacji to koniec listopada 2023 r.

Zadanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych w kwocie 750 tys. zł oraz otrzymało dofinansowanie, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w wysokości 227 tys. zł.

Cel operacji (PO RYBY): utworzenie świetlicy wiejskiej w Popowie przeznaczonej na użytek publiczny służącej upowszechnianiu tradycji rybackich.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

 

opublikowano 19 czerwca 2023