Konsultacje przedłużone do 20 maja

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022” został opracowany przy współpracy z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi funkcjonującymi na terenie Gminy Będzino i stanowi wynik otwartych dyskusji oraz debat dotyczących kierunków rozwoju Gminy Będzino. Formułując ostateczną formę zapisów Strategii, wzięto pod uwagę wyniki ankiet składanych przez mieszkańców gminy.

Głównymi celami konsultacji społecznych są:

– rozpowszechnianie wiedzy w zakresie celów i działań strategicznych gminy,
– zapoznanie mieszkańców z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń,
– zebranie opinii do ww. dokumentu.

Udostępniając Państwu projekt Strategii zapraszamy wszystkich partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców zainteresowanych prężnym rozwojem Gminy Będzino  do zapoznania się z treścią dokumentu oraz wyrażenia swoich opinii na temat jego zawartości.

Zapraszamy Państwa ponownie  do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych dokumentu Strategii, poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie go do dnia 20 maja 2016 r.

– na adres poczty elektronicznej:  promocja@bedzino.pl lub,

– do sekretariatu Urzędu Gminy Będzino, Będzino 19, 76-037 Będzino, pokój nr 12, w godzinach pracy UG.

Wersja papierowa projektu „Strategia Rozwoju Gminy Będzino na lata 2016-2022” oraz formularzy konsultacyjnych dostępna jest w tut. Urzędzie w pok. Nr 17.

Formularz_zgłaszania_uwag

SRGB_2016_2022