Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, a także o kontynuacji ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt Polski

opublikowano 3 kwietnia 2020