Nabór do żłobka

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy w Będzinie nr XXVI/209/16 w sprawie utworzenia żłobka samorządowego Mścicach oraz nadania mu statutu informujemy, że od dnia 09.01.2017 r. (pn) do dnia 30.01.2017 r. trwa nabór dzieci do Żłobka Samorządowego w Mścicach. Zapraszamy do składania kart zgłoszenia dziecka do żłobka, które będą wydawane w biurze Przedszkola Samorządowego “Promyki Bałtyku” w Mścicach (pokój nr 3), od dnia 09.01.17 r. po godz.14-tej i w kolejne dni robocze w godz. 8:00-15:00.

Zobacz uchwałę

opublikowano 11 stycznia 2017