Zakończyły się prace związane z budową, przebudową i remontem dróg powiatowych nr 3327Z (Rusowo) na granicy powiatu – Strzepowo – Dobrzyca oraz nr 3341Z Strachomino – granica powiatu (Skoczów).

Inwestycja rozpoczęta pod koniec kwietnia 2015 roku realizowana była przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę – firmę SKANSKA S.A. Dzięki realizacji zadania istniejąca droga do miejscowości, na odcinku 7,8km, została poszerzona do szerokości 5,5m a całość jej nawierzchni została pokryta nowymi warstwami asfaltu. Ponadto wykonane zostały chodniki z kostki brukowej o łącznej długości 1,5 km oraz pierwsze w gminie rondo, znajdujące się w miejscowości Strachomino.

7ii41Zc5R

Realizacja zadania znacząco wpłynęła na poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii, podniosła parametry użytkowe przedmiotowej drogi oraz zwiększyła płynność ruchu. Przebudowa drogi ułatwiła również dostępność komunikacyjną do położonych wzdłuż niej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawiła dostępność komunikacyjną mieszkańców okolicznych miejscowości, jak również zwiększyła bezpieczeństwo ruchu.

ngCwjpzCr

Całkowita wartość zadania to: 6,8 mln zł brutto, z czego dofinansowanie powiatu wyniosło ok 2 mln zł, gminy około 1 mln zł. Zadanie współfinansowane jest również z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – wysokość, w ramach którego przyznane zostanie dodatkowe 3 mln zł dotacji oraz z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Zachodniopomorskiego, na kwotę 886 tys. zł.

Fot: UG Będzino

[av_gallery ids=’8295,8296,8297,8298,8299,8300,8301,8302,8303′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-4e66yu’]

Fot: Starostwo Powiatowe w Koszalinie

[av_gallery ids=’8317,8318,8319,8320,8321,8324,8325,8326,8327,8328,8329′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’deactivate_avia_lazyload’ av_uid=’av-6xg5y’]